Universidad Adolfo Ibañez

Consumer-resource interactions on an environmental mosaic: the role of top down and bottom-up forcing of ecological interactions along the rocky shores of the temperate Eastern Pacific

Área de publicación Ciencias
Tipo de publicación Capítulo de libro
Fecha de publicación 2019
Autores Bernardo Broitman - M.A. Aguilera, B.R. Broitman, J.A. Vásquez and P.A. Camus.
Redes Sociales
Instagram